20 Maj

Dlaczego oddychamy zanieczyszczonym powietrzem?

Zanieczyszczone powietrze to takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, rośliny i zwierzęta, a także na inne elementy środowiska takie jak gleba, czy woda. Zanieczyszczenie powietrza jest najgroźniejsze ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż jest mobilne i może skazić na dużym obszarze wszystkie komponenty środowiska. Dlaczego oddychamy zanieczyszczonym powietrzem?

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce powstają poprzez działanie substancji gazowych, stałych lub ciekłych, które przenikają do atmosfery w ilościach większych niż średnia zawartość. Głównymi źródłami zanieczyszczeń jest uprzemysłowienie oraz wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny, przemysł transportowy oraz źródła naturalne.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce to przede wszystkim działalność przemysłu rafineryjnego, chemicznego, wydobycie i transport surowców, niska emisja, chemiczna konwersja paliw, cementownie, składowiska surowców i odpadów oraz motoryzacja.

Nadmierne zanieczyszczenie powietrza w Polsce występuje na ponad 20 % powierzchni kraju. Raport Europejskiej Agencji Środowiska mówi, że powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych rakotwórczym benzopirenem spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Czynnikami powodującymi taki stan jest między innymi energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym, spalanie w domowych piecach węgla, drewna i śmieci oraz niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe.

Skutki zanieczyszczeń powietrza

Jednym ze skutków zanieczyszczeń powietrza jest smog zawierający duże stężenie pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, czy odór wszystkie te zjawiska są skutkiem zanieczyszczeń powietrza, z którymi się borykamy.

Co zrobić, by oczyścić powietrze?

Chcąc oddychać czystym powietrzem musimy wprowadzać zmiany technologiczne, zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające dla źródeł emisji takie jak cyklony, filtry workowe, elektrofiltry, odpylacze czy skrubery.